Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

ΦΛΩΡΙΝΑ: Ημερίδα για την "Νευρολογία στο χώρο της εσωτερικής παθολογίας"

Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεωv του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φλώρινας και απο 7 εως 9 Μαϊου 2010, πραγματοποιήθηκε με "επιτυχία" ημερίδα νευρολογίας.
Ο Διευθυντής Α΄Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ και Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των χρονίως νευρολογικώς πασχόντων κ. Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης στην πρωτολογία του ανέφερε τα ακόλουθα............


Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι

Η ετήσια νευρολογική ημερίς της Φλωρίνης έχει καταστεί πλέον θεσμός μετά την επιτυχίαν 7 προηγούμενων ημερίδων, εις τας οποίας εξετέθησαν, ανελύθησαν και συνεζητήθησαν καίρια και αξονικής βαρύτητος θέματα, όπως είναι τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, αι άνοιαι, αι μυοπάθειαι, τα προβλήματα της παιδονευρολογίας, η νόσος του Parkinson και οι μεταβολικαί παθήσεις, αι οποίαι έχουν επιπτώσεις επί του νευρικού συστήματος και της ψυχικής σφαίρας.

Σήμερον, μέσα εις την υπέροχην ατμόσφαιραν της Φλωρίνης, η οποία την άνοιξιν ακτινοβολεί όλη την ωραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και προανακρούει το χαρμόσυνον μήνυμα της Αναστάσεως, θα συζητήσουμε το ουσιώδους βαρύτητας πρόβλημα της νευρολογίας στον χώρο της εσωτερικής παθολογίας, η οποία είναι αντικείμενον προσοχής και αντιμετωπίσεως υπό των νευρολόγων, των παιδιάτρων, των παθολόγων, των γεροντολόγων, των ενδοκρινολόγων, των μαιευτήρων-γυναικολόγων και ευρύτερον όλων των ειδικοτήτων της Ιατρικής Επιστήμης.

Η συμμετοχή σας και η κατάθεσις των απόψεών σας και της εμπειρίας σας και εκ παραλλήλου ο προβληματισμός σας θ' αποτελέσουν ένα αληθινόν εργαστήριον σκέψεως μετά από κάθε εισήγησιν. Επίσης θα βοηθήσουν εις την διαλεύκανσιν όλων των ερωτημάτων, τα οποία ευλόγως διατηρεί ο ιατρός προ του φαινομένου της νευρολογίας, τόσον ως προς την αιτιοπαθογένειαν όσο και ως προς την θεραπευτικήν αντιμετώπισιν των ασθενών.

Σημειωτέον, ότι έκαστος των πασχόντων παρουσιάζει ένα εξατομικευμένον αιτιοπαθογενετικόν περίγραμμα και προσδοκά την κατάλληλον δι' εκείνον θεραπείαν.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και για την σημαντικήν συμβολήν σας εις την επιτυχίαν των ημερίδων της Φλωρίνης και εις την διηνεκή καλλιέργειαν της επιστημονικής σκέψεως.

Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προεδρείο: κ. Τέγος Θωμάς, Γεωργόπουλος Χρήστος

-----------------------------------------------------

Παρασκευή 07/05/2010 19:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί Εναρκτήριος ομιλία της ημερίδας. Ομιλητής: Λάζαρος Μέλλιος, δημοδιδάσκαλος. Θέμα: Από τα ιστορικά της Φλώρινας. Χορευτικό συγκρότημα Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς, Μπάντα της Φλώρινας -Αφοι Βαλκάνη
----------------------------------------------------------------
Σαββατο 08/05/2010 Πρωϊνές ομιλίες 10:00 - 10:40 Παππά Περσεφόνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευρολογίας Α.Π.Θ.
Ά΄Νευρολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
Θέμα: Παθήσεις των περιφερικών νεύρων, επί μεταβολικών παθήσεων και στερητικών καταστάσεων
10:40 - 11:20 Ζαφειρόπουλος Αριστείδης
Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.
Α΄ Νευρολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
Θέμα: Νευρολογικές επιπτώσεις επί των διαταραχών της νεφρικής λειτουργίας
11:20 - 12:00 Καρά Ελεάνα
Ιατρός, Επιστημονική Συνεργάτιδα Α΄ Νευρολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
Θέμα: Οι παθήσεις της καρδιάς οι οποίες προκαλούν αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Απογευματινές ομιλίες 18:00 - 18:40 Κώστα Βασιλική
Καθηγήτρια Νευρολογίας Α.Π.Θ.
Α΄ Νευρολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
Θέμα: Παθήσεις των μυών στα πλαίσια των μεταβολικών παθήσεων και στερητικών καταστάσεων
18:40 - 19:20 Τέγος Θωμάς
Λέκτορας Νευρολογίας Α.Π.Θ.
Α΄ Νευρολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
Θέμα: Νευρολογικές επιπτώσεις επί των αιματολογικών νοσημάτων
19:20 - 20:00 Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης
Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Θέμα: Πολλαπλή σκλήρυνση στα πλαίσια των νοσημάτων της εσωτερικής παθολογίας
20:00 - 20:40 Μπαλογιάννης Σταύρος
Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.
Διευθυντής Α΄ Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
Θέμα: Παθήσεις με γενετικό υπόβαθρο εις τον χώρο της Νευρολογίας με επιπτώσεις εις την ευρυτέρα εσωτερική παθολογία

Related Posts :Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails