Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

373 θέσεις στη ΔΕΗ Α.Ε./ Κοζάνη Φλώρινα

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακόσια είκοσι ένα (321) για το Νομό Κοζάνης και πενήντα δύο (52) για το Νομό Φλώρινας ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΛΚΔΜ που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης.


ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) (Δ.Ε.) 8μηνα 70

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) (Δ.Ε.) 8μηνα 10

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) (Δ.Ε.) 8μηνα 10

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) (Δ.Ε.) 8μηνα 10

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών) (Δ.Ε.) 8μηνα 17

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) (Δ.Ε.) 8μηνα 8

Τεχνικοί Ορυχείων (Δ.Ε.) 8μηνα 117

Ηλεκτρονικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) (Δ.Ε.) 8μηνα 25

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Δ.Ε.) 8μηνα 20

Οδηγοί Φορτηγών, Χωματουργικών Αυτοκινήτων (Δ.Ε.) 8μηνα 25

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκ/σεων & Εξοπλισμού – Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων (Δ.Ε.) 8μηνα 6

Οδηγοί – Χειριστές Γεωργικών Ελκυστήρων (Τ5) (Δ.Ε.) 8μηνα 3

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) (Δ.Ε.) 8μηνα 10

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) (Δ.Ε.) 8μηνα 5

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Δ.Ε.) (Προωθητήρων ή Φορτωτών) 8μηνα 3

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Δ.Ε.) (Καθολικών Εκσκαφέων) 8μηνα 2

Τεχνικοί Ορυχείων (Δ.Ε.) 8μηνα 20

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) (Δ.Ε.) 8μηνα 5

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκ/σεων & Εξοπλισμού – Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων (Δ.Ε.) 8μηνα 2

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Δ.Ε.) 8μηνα 5

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση ΛΚΔΜ 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους ΜΠΑΛΤΖΗ Δημήτριο τηλ. 24630/52292, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Νικόλαο τηλ. 24630/52801 & ΚΟΥΤΣΙΑΔΟΥ Ευθυμία τηλ. 24630/52228.

Related Posts :Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails