Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Γνωρίζοντας τα δικαιώματά μας απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες (Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών)

Μάθαμε πρόσφατα για μια πολύ ενδιαφέρουσα διάταξη σύμφωνα με την οποία μπορεί κανείς να γλιτώσει μεγάλο μέρος από την γραφειοκρατία που μας βασανίζει στο δημόσιο τομέα..

Έτσι σύμφωνα με με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) καθιερώθηκε η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη........


........αναζήτηση, σύμφωνα με την οποία, η εκάστοτε υπηρεσία οφείλει να αναζητεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, οποιοδήποτε από τα 28 δικαιολογητικά, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο υπάγονται στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και απαιτούνται για τη διεκπεραίωση αιτήματος πολίτη..

κάποια από αυτά είναι..

•Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
•Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ή Β΄
•Πιστοποιητικό γέννησης.
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
•Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γάμου.
•Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας.
•Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σύννομη η απαίτηση των παραπάνω δικαιολογητικών, δηλαδή είναι υποχρέωση των υπηρεσιών του Υπ Εσωτερικών και όχι των πολιτών να βρίσκουν τα παραπάνω δικαιολογητικά . Να σημειώσουμε πως η μη εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα..

Related Posts :Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails